Stichting BELT – informatie


Behoud Erfgoed Liedzangers en Toondichters

Doelstelling: Stichting BELT wil de nalatenschap van Nederlandstalige liedmakers bewaren en actualiseren. Dat doet ze door schrijfopdrachten, opstarten en ondersteunen van research, muziektheaterproducties, boeken en muziekuitgaven.

Momenteel werkt BELT met name aan uitgaven rond Jules de Corte.
Klik hier voor bestelinformatie.

Stichting BELT heeft de ANBI status onder dossiernr. 76396

Fiscaal nummer: 8205.23.021

Het bestuur van de stichting:
Mariken Goris, letterkundige, werkzaam aan Jenaplanschool Donatushof in Bemmel;
Wim Westerveld, programmeur van het internationale festival Music Meeting;
Harrie Mazeland, taalkundige, werkzaam aan de universiteit van Groningen;
Joop Schaminée, bioloog en schrijver, werkzaam aan de universiteiten van Nijmegen en Wageningen

De bestuursleden van stichting BELT zijn onbezoldigd.
Werkzaamheden voor BELT worden gehonoreerd op factuurbasis.

De meest recente jaarrekening van stichting BELT vindt u hier.

BELT heeft de muziektheatervoorstelling Wij Nederlanders als haar eerste project omarmd. Voor de productie heeft zij samenwerking gevonden met De Graaf & Cornelissen Producties.
Deze voorstelling met veel liedjes van Jules de Corte past precies in haar straatje: de Corte, overleden in 1996 als het ‘muzikale geweten van Nederland’ staat weliswaar nog steeds zeer hoog in aanzien in kleinkunstkringen, maar bij het grote en met name het jonge publiek is hij nog maar weinig bekend. Daar zal met Wij Nederlanders zeker verandering in komen.
Stichting BELT ondersteunt ook overige projecten rond Jules de Corte.