Medefinanciering

Het project Wij Nederlanders rond Jules de Corte ontving steun
van de volgende medefinanciers:

Fonds Podiumkunsten
VSBfonds
SNS REAAL Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds/Jan Vogel Fonds
Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Erfgoed Brabant